Kinderfysiotherapie Driebergen Henneke Blom

Baby's

Behandeling baby's
Het onderzoek en de behandeling van zuigelingen vindt zoveel mogelijk thuis plaats in de eigen omgeving. Vragen over de zwangerschap, de bevalling, de voeding en het slaap/waakritme komen aan bod. Ik observeer de bewegingen die het kind uit zichzelf doet. Indien nodig volgt een onderzoek waarin ik gebruik maak van speciale testen die de motorische ontwikkeling in kaart brengen en waarmee ik kan kijken of de wijze waarop uw kind zich beweegt, past bij zijn leeftijd. De bevindingen bespreek ik met u.

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als er een behandeling nodig is, stel ik een behandelplan op dat ik met u bespreek. De behandeling bestaat uit hanterings-, positionerings- en speladviezen. Deze adviezen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld op welke manier u uw kind het beste kunt oppakken en neerleggen, in welke houding u uw kind het best voedt en de beste stand van bedje en box. Zo nodig maak ik gebruik van hulpmiddelen of speciaal spelmateriaal ter bevordering van de motorische ontwikkeling van uw baby. Tevens bezoek ik, als er vragen zijn, het kinderdagverblijf om leidsters te informeren en te adviseren.

Bij baby’s met een voorkeurshouding en/of een eenzijdig afgeplatte schedel (plagiocephalie) kan ik indien nodig een plagiocephalometrie afnemen. Dit meetinstrument meet de mate van afplatting van de schedel. Voorkeurshoudingen en plagiocephaliën komen de laatste jaren steeds meer voor sinds het consultatiebureau het advies geeft de baby's na de geboorte op de rug te leggen ter voorkoming van wiegendood.

 

< Terug naar behandeling

HOME | DE PRAKTIJK | VOORSTELLEN | KINDERFYSIOTHERAPIE |BEHANDELING| INFO DOOR KIDS | VERGOEDING | CONTACT | LINKS