Kinderfysiotherapie Driebergen Henneke Blom

Basisschoolkinderen

Behandeling basisschoolkind
De hulpvraag bij basisschoolkinderen is heel divers. Schrijfproblemen komen heel veel voor. Schrijven is een zeer complexe activiteit. De pengreep moet goed zijn, evenals de doorglijbeweging van de schrijfarm en de schrijfhand. Ook is het voldoende bewegen van duim en wijsvinger en een goede oog-handcoördinatie nodig. Daarbij moet het kind voldoende kracht gebruiken, niet teveel (soms geeft dat schrijfkramp) maar ook niet te weinig. De zithouding is ook van belang. Het kind moet ook het beeld van de letter die hij in zijn hoofd heeft op papier kunnen krijgen.

Vaak hebben kinderen met schrijfproblemen allerlei verkeerde bewegingen aangeleerd. Zij voelen zich vaak machteloos omdat zij niet weten hoe het handschrift te verbeteren. Omdat schrijven zo'n complexe activiteit is, vind ik het heel belangrijk om goed te analyseren waarom het schrijven bij dit ene kind moeilijk gaat. Tijdens de therapie probeer ik de fouten af te leren en de goede schrijfbeweging aan te leren. Dit vind ik erg leuk om te doen omdat kinderen vaak snel meer zelfvertrouwen krijgen. Ze voelen dat ze vooruit gaan en weer enig plezier aan het schrijven gaan beleven.

Ik werk regelmatig samen met een logopediste die veel kinderen met dyslexie behandelt. Voor een kind met dyslexie is het heel belangrijk dat het schrijven vaardig en geautomatiseerd verloopt, zodat de aandacht volledig op de spelling gericht kan worden.

Andere redenen waarom basisschoolkinderen bij mij komen zijn bijvoorbeeld: achterstand fijne en/of grove motoriek, niet stil kunnen zitten, niet mee kunnen komen met de gym, pijnklachten in rug en schouders, slecht looppatroon, moeite met snel rennen (ze kunnen bij de training op een sportclub de andere kinderen niet bijhouden), problemen bij de zwemles.


Ik vraag aan ouders een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van hun kind tot nu toe. Aan de hand van de hulpvraag doe ik mijn onderzoek. Indien nodig kan ik met behulp van specifieke observatietesten het motorisch niveau van hun kind bepalen. Ik bespreek met de ouders de bevindingen uit het onderzoek en mijn behandelplan. Na toestemming van de ouders neem ik contact op met de leerkracht omdat het heel belangrijk is dat het kind datgene wat het kind bij mij leert ook op school toepast. Ik adviseer de leerkracht en krijg van hem of haar informatie hoe het op school gaat gedurende het verloop van de behandeling.

Indien nodig neem ik na toestemming van de ouders contact op met andere disciplines die bij het kind betrokken zijn zoals logopedist, orthopedagog en podotherapeut. Soms is er ook contact met de sporttrainer of zwemdocent.

Het is heel belangrijk hoe een kind te benaderen. in een ontspannen sfeer laat ik het kind eerst ervaren waar het goed in is en wat het wél kan. Dit doe ik ook om het kind een reëel beeld te geven over wat het wel en wat het niet kan. Daarna daag ik het kind met leuk materiaal uit om een stapje verder te gaan en zich verder te ontwikkelen.

 


 

< Terug naar behandeling

 

HOME | DE PRAKTIJK | VOORSTELLEN | KINDERFYSIOTHERAPIE |BEHANDELING| INFO DOOR KIDS | VERGOEDING | CONTACT | LINKS